Produkter

Välkommen till Kingspan Environmental Sweden

Välkommen till Kingspan Environmental Sweden

Vi producerar enkla och effektiva lösningar för att rena avloppsvatten från stugor, bostäder, verkstad och industri.  Detta inkluderar små effektiva slamavskiljare, minireningsverk för rening av gråvatten och svartvatten (avloppsvatten och kloak) och oljeseparatorer / separatorer för oljehaltigt avloppsvatten. 

BioDisc® minireningsverk renar både gråvatten och svartvatten och lever upp till de nya kraven på ett minireningsverk. Våra anläggningar passar för allt från en stuga till ett område med 100 hus eller stugor.

Klargester oljeseparatorer avlägsnar diesel, olja och bensin från ytvatten från uteområden, verkstäder, tvättplatser och dylikt.

Att välja rätt reningslösning kräver kompetens och erfarenhet.  Vi kan hjälpa dig.

Ta kontakt med oss idag.

Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert