Offentligt godkännande

Ny föroreningsförordning – gäller från 2007-01-01
Klargesters produkter möter kraven i den nya förordningen utan fördyrande extrautrustning.

Den 1 januari 2007 fick vi en ny föroreningsförordning som reglerar alla förhållanden vid utsläpp av sanitärt avloppsvatten. 

I kapitel 12 och 13 fastställs standardiserade krav som också är anpassade till EU:s avloppsdirektiv och andra internationella förpliktelser. 
Norske kommuner kommer fortsättningsvis att ha anledning till att ställa strängare krav i lokala föreskrifter. 

I den nya föroreningsförordningen blev alla lokala föreskrifter upphävda.

Du bör därför undersöka om kommunen där du ska installera reningsverk har antagit en lokal avloppsföreskrift efter 2007-01-01.

Ladda ner hela förordningen här eller gå in på lagdatas hemsidor här

Minireningsverk

Det är kommunen som är myndighet för minireningsverk.  Enligt föroreningsförordningens § 12-10 ska minireningsverk dokumenteras efter EN 12566-3.  Denna standard ersätter den norska typgodkännandeordningen för minireningsverk och träder i kraft 2008-08-01.

SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk har åtagit sig uppgiften att undersöka om minireningsverk lever upp till gällande europeiska och norska krav och standarder, inklusive NS-EN 12566-3 samt verifiera kvalitetssäkring av produkterna. Efter genomgång och godkännande av dokumentationen utfärdas ett tekniskt godkännande (TG).
Klargester BioDisc var den första anläggningen i Norge som fick tekniskt godkännande.

Typgodkännande

Klargesters BioDisc® minireningsverk är typgodkänt i klass 1 av Det norske Veritas. Upphörde 2008-01-01.

Ny standard – NS-EN 12566:3

En ny europeisk standard EN12566-3 för test och godkännande av mindre avloppsreningsverk ersätter det särskilt norska typgodkännandet från 2008-08-01.

Standarden innehåller krav och testprocedurer för styrka, täthet och reningseffekt. Resultaten från testerna dokumenteras vid CE-märkning av minireningsverken.

Andra internationella godkännanden


Klargester har redan testat BioDisc® minireningsverk med mycket goda resultat och kommer att  CE-märka anläggningar levererade från 2008-08-01.

Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert