BioSafe

BioSafe är designat med den norskutvecklade MBBR reningsmetoden som ger en mycket hög och stabil reningseffekt. BioSafe har gått igenom omfattande tester med mycket goda resultat. Som resultat av detta lever BioSafe minireningsverk upp till föroreningsförordningens strängaste krav för direkta utsläpp i sårbara områden, dvs 90 % reduktion av BOF och fosfor.

BioSafe levereras förmonterad i en enkel tank med ett inlopp och ett utlopp. Tanken är tillverkad i glasfiber och har därför lång livslängd. Anläggningen kräver ingen form för överbyggnad eller generande skåp i trädgården. 

Funktioner och fördelar

KAPACITET\MODELL

BIOSAFE 1

BIOSAFE 2

BIOSAFE 3

BIOSAFE 4

Ant. bostäder

1

2

3

4-5

Ant. pers

6

12

18

25

Tack vare enkel design, kompakt storlek och Kingspans stora produktionsvolymer, är BioSafe mycket ekonomisk i anskaffning, montering och drift. Anläggningen är kompakt, har låg profil och därmed snabb att installera. Energiförbrukningen är låg, och med Kingspan Miljøs serviceteam garanteras du att ditt reningsverk hanteras av kompetent personal.


Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert