Envirosafe | Kingspan Klargester

Kingspan Klargester Envirosafe är ett avloppsreningsverk för bostads- eller stugområden, hotell eller annan turistverksamhet. Mycket effektiv reningsprocess anpassad efter stränga europeiska krav för rening av nitrogen, fosfor och organiska ämnen från avloppsvattnet.

Kingspan Klargester EnviroSafe avloppsreningsverk levereras i moduler av cylindriska tankar om 80 m3.

EnviroSafe använder en kombination av syrerika aerober och syrefattiga anarobzoner där mikroorganismer lever på en strukturerad biomedia. Detta kallas för en MBBR-process som också tillämpas i många större kommunala avloppsreningsverk. Biomediat är samlat i kamrar med avloppsvatten där det blåses in luft i botten. Tillsammans verkar detta för mycket effektiv biologisk nedbrytning av näringsämnena i avloppsvattnet. 
I processen tillsätts också fällningskemikalier styrt av elektromagnetiska vattenmängdsmått. Detta ger mycket effektiv reduktion av fosfor också vid mycket varierande tillförselsmängder. 
  
Envirosafe är designat för max utloppskoncentrationer:

20 mg BOF/l

30 mg SS/l
1 mg tot P/l 

5 mg ammonium N/l.

Funktioner och fördelar

Envirosafe modell: (HEQ) 46 55 67 80
A Total längd (m) 9.6 11.2 13.5 15.8
B Total bredd (m) 2.8 2.8 2.8 2.8
C Höjd (m)        
   inloppsdjup 560mm / utloppsdjup 860mm* 2.9 2.9 2.9 2.9
   inloppsdjup 1060mm / utloppsdjup 1360mm* 3.4 3.4 3.4 3.4
   inloppsdjup 1560mm / utloppsdjup 1860mm* 3.9 3.9 3.9 3.9
   inloppsdjup 2060mm / utloppsdjup 2360mm* 4.4 4.4 4.4 4.4
D Diameter invändigt (m) 2.6 2.6 2.6 2.6

Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert