Slam- och sandfång

Monteras i golv framför en separator vid biltvätt för att säkra effektivt avlägsnande av slam och sand.

Funktioner och fördelar

Tvätthallsseparator med sandfång / Washdown and silt traps

Används separat eller i kombination med en fullretentionsseparator vid biltvätt- och andra rengöringsanläggningar. Utsläppet leds till avloppsnätet och vidare till kommunalt reningsverk.

Funktioner och fördelar


Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert