Gamma

En slamavskiller benyttes for å fjerne fast og flytende stoff fra husholdningsavløp før vannet ledes til resipient eller til videre behandling i et renseanlegg eller i et infiltrasjonssystem. I deler av landet hvor resipienten er lite sårbar for næringsstoffer og organisk stoff, stiller ikke forskriftene krav til ytterligere behandling og slamavskilt vann kan ledes direkte til f.eks sjø.

Med økt fokus på effektivitet, Kingspan Klargester har utviklet produktet Gamma Septiktank som en direkte følge av markedets etterspørsel. En sikker, lav septiktank laget for å redusere installasjonstid og installasjons kostnader.

Å velge riktig slamavskiller.

Dimensjonering og valg av riktig slamavskiller alene eller i kombinasjon med renseanlegg eller infiltrasjon er avgjørende for at systemet skal fungere etter hensikten. .

Lokale forskrifte krever ofte at slamavskillere skal prosjekteres av sakkyndig. Det kan være rørlegger eller VA konsulent med relevant utdanning og erfaring.

Kingspan Miljø har også et team som yter teknisk assistanse for å velge den mest egnede slamavskiller eller renseanlegg for ditt bruk.

 

Funktioner och fördelar

1. Bygger grunt

2. MDPE konstruksjon

 

   Type

      Volum (liter)      

     Total høyde (mm)     

     Innløp (mm)     

     Utløp (mm)     

     Lengde (mm)     

     Bredde (mm)     

   GST027   

   2800

   1755 - 2300

500-1045

550-1095

2480

1130

   GST040   

   4000

   1755 - 2300 

500-900

550-1095

3360

1215
Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert