Minireningsverk

Erfarenheter från Norge och andra länder har visat att utan uppföljning och underhåll kommer reningsverket att stanna upp och avloppet går orenat ut i närmiljön.

Därför ställer föroreningsförordningen krav på att ett skriftlig serviceavtal måste tecknas med en kompetent leverantör till alla minireningsverk. Klargester erbjuder alla sina kunder ett serviceavtal som säkerställer regelbunden service, kemikaliepåfyllning och uppföljning.

Vad kostar drift och underhåll av ett Klargester minireningsverk?

Drift och underhållskostnader kommer att variera beroende på anläggningstyp och geografiskt  läge. Rutiner för tömning av slam och kostnader för detta varierar från kommun till kommun.

Exempel för BioDisc® BA för 1 bostad - ca-priser exkl. moms:

• Energi: 1,36 kwh/d, 500 kr
• Fällningskemikalier: 1,5 kanna/år, 1000 kr
• Slamtömning: 1 gång/år, 1000 kr
• Serviceavgift: 2 besök per år, 2750 kr

Totalt: ca 5250 kr exkl. moms

Ta kontakt med Klargester för en exakt kostnad.


Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert