Vi hjälper dig

Att ansöka om utsläppstillstånd kan verka som en lång och komplicerad process. Vi kan hjälpa dig med det mesta, lite beroende på var i landet du ska installera en anläggning. Kontakta oss!

Kom ihåg-lista 

1) Fråga kommunen om vilka krav/lokala föreskrifter som gäller 
2) Inspektioner på fastigheten
3) Behovsanalys – vad för slags och hur stor anläggning behöver du? 
4) Dimensionering och kostnadsförslag
5) Kostnadsförslag från entreprenör, elektriker och rörmokare
6) Tillåtelse från grannar - fråga kommunen om vilka regler som gäller hos dig
7) Ansökan om utsläppstillstånd – skickas till kommunen. 
8) Koordinering - entreprenör, rörmokare och elektriker
9) Leverans av anläggning
10) Installation

Kontakt med, och koordinering av arbete utfört av våra underleverantörer är en servicetjänst från Klargester. Klargester är inte ansvarig för arbete utfört av underleverantörer.

Tema

Fråga

Svar

Planering

Vad är ett minireningsverk?

Ett minireningsverk renar allt avloppsvatten från bostad och stugbebyggelse.  Det är ett lokalt, fullvärdigt alternativ till att ansluta sig till offentligt avloppsnät.

 

Vad är skillnaden på gråvatten och svartvatten?

Svartvatten är hushållets totala avlopp inkluderat avlopp från toalett.   Gråvatten är avlopp från allt annat förutom toalett.

 

Jag har en septiktank och har blivit ålagd att uppgradera avloppet, varför?

För att slippa lokal förorening.


En septiktank avlägsnar ca 15 % av föroreningen från avloppsvattnet. Resterande 85 % kommer att rinna ut i naturen.


Ett minireningsverk renar minst 90 % av föroreningen.

 

Måste jag ansöka hos kommunen?

Ja, installation av minireningsverk kräver ansökan.

 

Vem kan hjälpa mig med att ansöka om utsläppstillstånd?

De flesta rörmokare och gräventreprenörer har lokalt eller nationellt tillstånd för att ansöka och stå som ansvarig för installationen.

Klargester och många av återförsäljarna  erbjuder den här tjänsten också. Se Vi hjälper dig

 

Hur stor anläggning behöver jag?

Anläggningens kapacitet avgörs av antalet hushåll som ska anslutas och antal boende i varje hushåll. Kontakta Klargester för assistans.

 

Kan Klargesters minireningsverk byggas ut senare?

Nej, vi rekommenderar hellre att installera en större anläggning som kan nedjusteras, för senare uppjustering. Justeringen görs enkelt vid service.

 

Kan Klargesters minireningsverk flyttas och säljas begagnat om det senare dras fram offentligt avlopp?

Ja, anläggningens kompakta design (bara en tank) och form gör att det enkelt kan grävas ut. Lång livslängd gör att det då kan säljas begagnat.

 

Vart ska utloppet ledas?

Vanlig och godkänd lösning är bäck som  rinner hela året, eller lantbruksdränering. Om grundförutsättningarna tillåter det, är infiltration i grunden också en bra lösning.

 

Kan renat avloppsvatten användas till trädgårdsbevattning?

Nej, Klargester rekommenderar inte att använda renat avloppsvatten eftersom det  kommer att finnas rester av

E. coli bakterier i utloppsvattnet.

 

Behöver reningsverket överbyggnad?

Nej, ingen av Klargesters modeller behöver överbyggnad för att fungera.  Mycket snö bör emellertid avlägsnas.

 

Er Klargesters minireningsverk lämpligt för stugor?

Ja, biorotorteknologin säkrar lång överlevnad för bakteriekulturen i en BioDisc® anläggning, även med många veckor utan tillförsel av avlopp.


Gråvattensreningsverket GW 001 ska bara  användas för stugor.

 

Är Klargesters minireningsverk lämpligt för gråvatten från stugor?

Ja, Klargester har ett nytt gråvattensreningsverk för en stuga; GW 001. För flera stugor kommer ett BioDisc® minireningsverk att vara en bra lösning.

Installation

Måste kontrollskåpet placeras vid sidan av anläggningen?

Nei, kontrollskåpet ska placeras ute och så att larmlampan ses dagligen. Husvägg, garage eller vid anläggningen är vanligt.

 

Var bör anläggningen placeras på tomten?

Anläggningen är känd för att vara luktfri, men placera den helst minst 10 meter från bostaden. Kom ihåg att anläggningen måste vara inom räckvidd för slamtömning.  Är du tveksam, kontakta godkända slamtömningsfirmor i din kommun. Kontakta oss gärna för inspektion.

 

Kan jag leda dräneringsvatten till anläggningen?

Nej, dräneringsvatten får inte tillföras anläggningen.

 

Kan jag installera anläggningen själv?

Nej, installation ska göras av godkända och certifierade entreprenörer.

 

 

 

Drift

Luktar Klargesters minireningsverk?

Nej, vanligtvis inte. Lukt är ett symptom på att reningsprocessen inte går som den ska, eller att anläggningen inte är riktigt installerad.

 

Bullrar Klargesters minireningsverk?

Nej, med locket på är driften i det närmaste ljudlös.

 

Kräver Klargester BioDisc® minireningsverk ström, och hur mycket per år?

 


Kräver gråvattensreningsverket ström?

Ja, 220 V strömtillförsel krävs. Anläggningen ska gå kontinuerligt hela året. Strömförbrukningen är ca 60w, dvs ca 525 kw per år.


Nej.

 

Måste minireningsverket tömmas på slam?

Ja, både BioDisc® och GW 001 innehåller en integrerad slamavskiljare som måste tömmas regelbundet av godkänt företag. Kontakta kommunen.

Se slamtömningsinstruktioner

 

Varför tillsätts fällningskemikalier?

För att nå reningskravet för fosfor måste en fällningskemikalie tillsättas i processen. (enbart BioDisc®)

 

Är kemikalierna skadliga för miljön?

Nej, kemikalierna kommer att bindas till slammet som behandlas i kommunal mottagning. Kemikalierna är desamma (aluminiumsalt) som används i kommunala reningsverk.

 

Hur mycket kemikalier används?

Kemikalierna doseras beroende på  mängden avloppsvatten som tillförs. Normal åtgång är 1-2 kannor per år för en bostad.

 

Vad för slags tillsyn och service kräver anläggningen?

Ägaren måste hålla ett öga på larmlampan och ansvara för regelbunden slamtömning. Serviceavtal er obligatoriskt för alla minireningsverk. Klargester erbjuder serviceavtal i hela landet.

Se också drift och underhåll
Börja ditt projekt med oss

Ring oss +47 22 02 19 20 eller Få en offert